Įmonių atranka

Pagrindinė eksporto lyderių programos „Sparnai“ dalis yra darbas Lietuvos eksportuojančiose įmonėse. Trečiojoje programoje iš viso dalyvaus 28-ios Lietuvos įmonės, kurios pusės metų laikotarpiui į savo komandą priims vieną iš programos dalyvių.

Programos dalyvis į įmonę ateis gavęs mokymų paketą, skirtą eksporto, pardavimų ir rinkodaros kompetencijoms ugdyti. Dalyvis bus pasiruošęs prisidėti prie įmonės eksporto vystymo.

Įmonėms, kurios nori priimti programos „Sparnai“ dalyvį, yra keliami tam tikri atrankos kriterijai. Taip pat dalyvaudama programoje, įmonė įsipareigoja išpildyti šią sąlygą: 30 % prisidėti prie programos dalyvio atlyginimo išlaidų (planuojamas atlyginimas 1800 bruto). Įmonių indėlis 540 Eur/mėn. 

Programos eiga

2020/09 - 2020/10

Programos dalyvių atranka

2020/11 - 2020/12

Programos dalyvių mokymai

2021/01 - 2021/06

Pirmoji programos rotacija Lietuvos eksportuojančiose įmonėse

2021/07 - 2021/12

Antroji programos rotacija Lietuvos eksportuojančiose įmonėse

Įmonių atrankos kriterijai

1.    Įmonė atitinka SVV įmonėms keliamus formaliuosius kriterijus.


2.    Įmonė priskiriama vienam iš prioritetinių sektorių: baldų, inžinerijos, maisto ir gėrimų, mokslinių instrumentų ir lazerių, IT paslaugų bei biotechnologijų ir farmacijos.


3.    Įmonė yra Lietuvoje veikianti, siekianti pradėti arba vykdanti eksportą. Jei įmonė eksporto nevykdo, vertinamas jos eksporto potencialas ir galimybės prisidėti prie programos rezultatų.


4.    Įmonė yra prekių ir/ar paslaugų gamintoja/teikėja.


5.    Įmonė neturi įsiskolinimų valstybės ir/ar savivaldybių biudžetams ir/ar valstybės pinigų fondams.


6.    Įmonė atitinka de minimis pagalbos skyrimo sąlygas: dalyvavimas programoje yra laikomas de minimis pagalba (20 822 eur).


7.    Įmonė sutinka, kad projekto metu programos “Sparnai” dalyvis atlieka įmonėje vieną rotaciją, kuri yra ne ilgesnė nei 6 mėnesiai.


8.    Įmonė įsipareigoja įmonės eksporto planą ir su juo susijusius procesus suderinti su programos dalyvio siūlomomis rekomendacijomis. Klientas turi būti pajėgus finansiškai bei suinteresuotas įgyvendinti programos “Sparnai” dalyvio siūlomą pokyčių planą.


9.     Klientas įsipareigoja paskirti programos “Sparnai” dalyviui mentorių įmonėje, kuris bus atsakingas už dalyvio integraciją, asmeninį tobulėjimą bei numatyto pokyčių plano įgyvendinimą.

Prioritetai teikiami: 


1.     Anksčiau programoje nedalyvavusioms įmonėms.


2.    Aukštųjų technologijų sektoriams atstovaujančioms įmonėms: aukštųjų technologijų inžinerijos, informacinių technologijų, biotechnologijų ir farmacijos sektorių įmonėms.
 

Programoje jau dalyvavusios įmonės

Ar Jūsų įmonė nori dalyvauti programoje?

Įmonių registracija vyksta iki lapkričio 12 d.

Programą organizuoja

  • Facebook
  • Instagram

VšĮ „Versli Lietuva“
A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva
Tel. 8 (5) 249 90 83
El. paštas: info@verslilietuva.lt

© VšĮ "Versli Lietuva" | Privatumo politika